BRÄNNAREVALSEN

Danstyp Vals
Ursprungsland Sverige
Musik Hembrännarvisan med Jonny Cosy
Koreografi Ruth Svensson
Fattningar Valsfattning, ledig hand i sidan, enkel handfattning
Steg Valssteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring med löst hängande armar, vända i dansriktningenTur 1 Takt 1-4
Ett valssteg i dansriktningen. Byt sida på ett valssteg i sidled (kavaljer framför damen)
Byt sida igen genom att ta två valssteg i sidled och samtidigt vända upp mot varandra på ett varv (dam medsols och framför kavaljeren, kavaljer motsols och bakom damen). Dessa fyra valssteg dansas tätt

Takt 5-8
Valsfattning, omdansning medsols, fyra valssteg

Takt 9-16
Upprepa takt 1-8

 

Tur 2 Takt 17-20
Ledig hand i sidan (båda händerna), fyra valssteg två varv runt var för sig (kavaljer motsols, dam medsols) drivande i dansriktningen

Takt 21-24
Valsfattning, omdansning medsols, fyra valssteg

Takt 25-32
Upprepa takt 17-24

 

Mellanstick Takt 33-36
Enkel handfattning, fyra valssteg i dansriktningen,växelvis vändande mot- och från varandra


Dansen börjar om

Mellanstick dansas till originalmusiken, inte annars
Dansen fungerar bäst till originalmusiken