BRITT-LIS POLKA

Danstyp Polka
Ursprungsland
Musik Polka
Koreografi
Fattningar Enkel handfattning, valsfattning
Steg Polkasteg, gångsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattningTur 1 Takt 1-8
Polkasteg i dansriktningen, växelvis vändande mot varandra och från varandra

Tur 2 Takt 9-16
Tre gångsteg i dansriktningen + markering (lätt spark) i luften med innerfoten (kavaljers höger, dams vänster)
Vänd ett halvt varv (kavaljer medsols, dam motsols) och byt handfattning (kavaljers vänster, dams höger)
Tre gångsteg mot dansriktningen + markering (lätt spark) i luften med ytterfoten (kavaljers vänster, dams höger)
Valsfattning, omdansning medsols, fyra polkasteg

Takt 17-24
Upprepa takt 9-16

Dansen från början