BRITT-MARIS VALS

Danstyp Vals
Ursprungsland
Musik Vals från Kall, Gamla Vis- och Spelmansklubben
Koreografi
Fattningar Valsfattning, enkel handfattning
Steg Valssteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattning vända i dansriktningen


Tur 1

Fyra tyrolervals i dansriktningen
Fyra valssteg runt med valsfattning
Kavaljer med ryggen mot mitten
Två valssteg in, Två valssteg ut
Två valssteg på stället (i och mot dansriktningen)
Två valssteg runt

Upprepas från början (andra gången slutar så att dam har rygg i dansriktningen)

 

Tur 2   Vänster i vänster
Fyra valssteg i dansriktningen
Fyra valssteg under vilka dam förflyttar sig ett halvt varv motsols bakom kavaljers rygg
Kavaljer tar tre valssteg på stället och på det fjärde vänder han upp medsols under dams arm (de byter plats)

Höger i höger
Fyra valssteg i dansriktningen
Fyra valssteg under vilka kavaljeren förflyttar sig medsols bakom dams rygg ett halvt varv till sin ursprungliga plats i innerring
Dam tar sina steg på stället

Dansen går om från början
 

 
Dansordning   Tur 1 - 1 - 2    1 - 1 - 2   1
 
 
    Dansen framtagen av Britt-Marie Samuelsson för Hamboringen, Karlskrona
 
 
    Ovanstående är exakt avskrivet frn Hamboringens egen beskrivning / TB