BROWN EYED MARY

Danstyp
Ursprungsland USA
Musik
Koreografi
Fattningar Korsfattning framför, höger i höger, vänster i vänster
Steg Gångsteg (fotombytessteg), svingsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, korsfattning framför med höger över, vända i dansriktningen

 

Del 1 Takt 1-8
Sexton gångsteg (eller åtta fotombytessteg) i dansriktningen

 

Del 2 Takt 9-10
Höger i höger, fyra svingsteg med egen dam, ett halvt varv runt medsols

Takt 11-12
Vänster i vänster, fyra svingsteg med  bakomvarande dam (kavaljerens) ett helt varv runt motsols

Takt 13-14
Höger i höger, fyra svingsteg med egen dam, ett helt varv runt medsols (kavaljer står vänd i dansriktningen, dam står vänd mot dansriktningen)

Takt 15-16
Ingen fattning,
Kavaljer: Fyra gångsteg i dansriktningen till framförvarande dam
Dam: Fyra gångsteg mot dansriktningen till bakomvarande kavaljer


Dansen börjar om med nya partnern