BYGDATULLINGEN (Byfånen)

 
Danstyp Schottis
Ursprungsland Sverige
Musik

Bygdatullingen med musik av Öystein Nicolaisen eller annan schottis

Koreografi Eva-Britt Dahlberg och Stig Ahlén
Fattningar Enkel handfattning, snoafattning
Steg Snoasteg, polkasteg, gångsteg och schottissteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattning vända i dansriktningen
       
Tur 1

Takt 1-2

Enkel handfattning, sida vid sida två schottissteg

 

Takt 3-4

Dubbel handfattning två bayousteg

 

Takt 5-6
Enkel handfattning yttre händer, dam (kavaljer) snurrar medsols ett varv på två polkasteg

 

Takt 7-8

Snoafattning, omdansning fyra snoasteg

 

Tur ett två gånger varvid kavaljer snurrar under arm andra gången

 

Tur 2

Takt 9-10

Enkel handfattning och ett schottissteg fram. Ett schottissteg sidledes så att paret byter plats, dam vid sidan  av kavaljer något bakom

 

Takt 11-12

Dam snurrar bakom kavaljeren motsols på fyra steg till utgångsposition. Kavaljer snurrar motsols till utgångsposition.

                                           

Takt 13-14

Snoafattning, omdansning två polkasteg

 

Takt 15-16

Snoafattning, omdansning fyra snoasteg
 

Tur 3

Takt 17-18

Enkel handfattning, två schottissteg i dansriktningen

 

Takt 19-20

Motsatt parisersväng  två polkasteg

 

Takt 21-22

Snoafattning omdansning två polkasteg

 

Takt 23-24

Snoafattning, omdansning fyra snoasteg

 

Dansen börjar om

 
Söndagsdansarna i Borgunda 08.02.17 
Inskriven som jag fått den från koreograferna / TB

2008 03 02