BYTESHAMBO FÖR TVÅ PAR

Danstyp Hambo
Ursprungsland
Musik Hambo
Koreografi
Fattningar Enkel handfattning, hambofattning
Steg Dalsteg, gångsteg, hambosteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattningTakt 1-8
En repris vanlig hambo
På de tre "upplösningsstegen" backar kavaljer i det främre paret snett inåt-bakåt till bakomvarande dam.
Kavaljer i det bakre paret går fram till dam framför.
Båda börjar om med dalstegen med ny partner.