BYTESMAZURKA FRÅN GYA

Danstyp Mazurka
Ursprungsland Sverige
Musik Mazurka
Koreografi Eva Larsson & Bertil Kervall, 2002
Fattningar Enkel handfattning, valsfattning
Steg Dalsteg, mazurkasteg, frykdalssteg, "Billesholmsmazurkasteg", springsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattning, båda vända i dansriktningen


 

Takt 1-4
Två dalsteg i dansriktningen
Två masurkasteg framåt under vridning, kavaljer motsols, dam medsols (som i Skånsk mazurka)

 

    Takt 5-8
Valsfattning, två frykdalssteg i dansriktningen
Omdansning medsols med hoppsteg enligt följande:
Ytterfot - ytterfot - innerfot
Ytterfot - ytterfot - innerfot
(Man dansar ett helt varv runt på varje takt, alltså totalt två varv) (som i Billesholmsmazurka)

 

 
    Takt 9-12
Upprepa takt 5-8

 

 
    Takt 13-16
Valsfattning, två frykdalssteg i dansriktningen
På sex små springsteg gör kavaljer en parisersväng motsols till dam bakom
Dam gör sex små springsteg på stället och möter framförvarande kavaljer

 

 
    Dansen från början

 

 
    Beskrivningen är en exakt avskrift från originalet erhållet av koreograferna / TB