BYTESSCHOTTIS FRÅN WÄRMLAND

Danstyp Schottis (gammal)
Ursprungsland Sverige
Musik Schottis efter Hans Bryntesson
Koreografi
Fattningar Gammal valsfattning, enkel handfattning
Steg Schottissteg, snoasteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, gammal valsfattningTur 1 Takt 1-2
Två schottissteg i dansriktningen

Takt 3-4
Gammal valsfattning, omdansning medsols, fyra snoasteg

Takt 5-8
Upprepa takt 1-4

Tur 2 Takt 9-10
Enkel handfattning med främre händerna (kavaljers vänster, dams höger)
Kavaljer: Ett schottissteg, ett halvt varv motsols runt under dams högra arm
Ett schottissteg, baklänges (med ryggen i dansriktningen) i dansriktningen
Dam: Två schottissteg i dansriktningen

Takt 11-12
Gammal valsfattning, omdansning medsols, fyra snoasteg

Takt 13-16
Upprepa takt 9-12

Tur 3 Takt 17-18
Enkel handfattning med främre händerna (kavaljers vänster, dams höger)
Dam: Ett schottissteg, ett halvt varv motsols runt under kavaljers vänstra arm
Ett schottissteg runt kavaljeren (motsols, börja på insidan) tillbaka till kavaljers högra sida
Kavaljer: Ett schottissteg nästan på stället
Ett schottissteg med vridning medsols och möter damen

Takt 19-20
Gammal valsfattning, omdansning medsols, fyra snoasteg

Takt 21-24
Upprepa takt 17-20

Tur 4 A Takt 25-26
Gammal valsfattning, två schottissteg i dansriktningen

Takt 27-28
Gammal valsfattning, omdansning medsols, fyra snoasteg

Tur 4 B Takt 29-30
Ingen fattning
Kavaljer: Ett schottissteg motsols i dansriktningen
Ett schottissteg i dansriktningen med handklapp och "bestämd" fotisättning på första taktdelen, fram till ny dam
Dam: Ett schottissteg medsols i dansriktningen
Ett schottissteg nästan på stället med handklapp och "bestämd" fotisättning på första taktdelen, inväntar ny kavaljer

Takt 31-32
Gammal valsfattning, omdansning medsols, fyra snoasteg (med den nya partnern)

Dansen börjar om


Dansen tillägnad Svenska Ungdomsringens 70-års jubileum