BYTESVALS FRÅN KOSTA

Danstyp Vals
Ursprungsland Sverige
Musik Valfri vals
Koreografi Conney Åcerclinth, Hovmantorp
Fattningar Enkel handfattning, valsfattning
Steg Valssteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattningTakt 1-2
Två valssteg i dansriktningen

Takt 3-4
Ingen fattning,
Kavaljer: Två valssteg motsols runt till bakomvarande dam
Dam: Två valssteg i dansriktningen och möter ny kavaljer

Takt 5-8
Valsfattning, omdansning medsols, fyra valssteg

Takt 9-10
Enkel handfattning, två valssteg i dansriktningen

Takt 11-12
Ingen fattning,
Kavaljer: Två valssteg "på stället"
Dam: Två valssteg i dansriktningen till ny kavaljer

Takt 13-16
Valsfattning, omdansning medsols, fyra valssteg


Dansen börjar om

Se även Conneys egen beskrivning av Bytesvals från Kosta