CELLARSCHOTTIS

Danstyp Schottis
Ursprungsland Sverige
Musik Cellarschottis med Rose-Maries orkester (fortsättningen på Källarschottis)
Koreografi Linda Svensson, Råå
Fattningar Enkel midjefattning, hambofattning, dubbel handfattning, valsfattning, enkel handfattning framför, höger och vänster tumgrepp
Steg Schottissteg, snoasteg, gångsteg, vippsteg, hoppsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel midjefattning, ledig hand i sidan (i hela dansen)Tur 1 Takt 1-4
Två schottissteg i dansriktningen
Hambofattning, omdansning medsols, fyra snoasteg

Takt 5-8
Ingen fattning (händerna i sidan), åtta gångsteg två varv runt var för sig (kavaljer motsols, dam medsols)

Tur 2 Takt 9-12
Ingen fattning (händerna i sidan), fyra schottissteg i en cirkel var för sig (kavaljer motsols, dam medsols)

Takt 13-16
Hambofattning, omdansning medsols, åtta snoasteg

Tur 3 Takt 17-20
Ingen fattning (händerna i sidan), ett schottissteg i sidled, från varandra (kavaljer inåt mot ringens mitt, dam utåt från ringens mitt)
Ett schottissteg i sidled mot varandra (tillbaka)
Hambofattning, omdansning medsols, fyra snoasteg

Takt 21-24
Upprepa takt 17-20

Tur 4 Takt 25-28
Enkel midjefattning, två schottissteg i dansriktningen + fyra gångsteg ett varv medsols runt (kavaljer framlänges, dam baklänges)

Takt 29-32
Enkel midjefattning, två schottissteg i dansriktningen + fyra gångsteg ett varv motsols runt (kavaljer baklänges, dam framlänges)

Tur 5 Takt 33-36
Dubbel handfattning, fyra gångsteg ett varv runt under armarna ("pannkaksvändning" - kavaljer motsols, dam medsols)
Valsfattning, fyra vippsteg

Takt 337-40
Upprepa takt 33-36

Tur 6 Takt 41-44
Dubbel handfattning, fyra gångsteg ett varv runt under armarna ("pannkaksvändning" - kavaljer motsols, dam medsols)
Enkel handfattning framför (kavaljers vänster, dams höger)
Dam: Fyra gångsteg ett varv medsols runt under kavaljers vänstra arm
Kavaljer: Fyra gångsteg i dansriktningen (följer damen)

Takt 45-48
Dubbel handfattning, fyra gångsteg ett varv runt under armarna ("pannkaksvändning" - kavaljer motsols, dam medsols)
Enkel handfattning framför (kavaljers vänster, dams höger)
Kavaljer: Fyra gångsteg ett varv motsols runt under dams högra arm
Dam: Fyra gångsteg i dansriktningen (följer kavaljeren)

Tur 7 Takt 49-52
Valsfattning, kavaljer med ryggen mot ringens mitt
Två schottissteg inåt mot ringens mitt,  (kavaljer backar)
Fyra gångsteg utåt från ringens mitt (damen backar)

Takt 53-56
Upprepa takt 49-52

Tur 8 Takt 57-60
Upprepa takt 1-4

Takt 61-64
Hambofattning, omdansning medsols, två schottissteg + fyra snoasteg

Tur 9 Takt 65-66
Ingen fattning (händerna i sidan), ett schottissteg i sidled, från varandra (kavaljer inåt mot ringens mitt, dam utåt från ringens mitt)
Ett schottissteg i sidled mot varandra (tillbaka)

Takt 67-68
Enkel handfattning, två schottissteg i dansriktningen

Takt 69-72
Hambofattning, omdansning medsols, åtta snoasteg

Tur 10 Takt 73-76
upprepa takt 17-20

Takt 77-78
Enkel midjefattning, kavaljer för sin dam över till sin vänstra sida på ett schottissteg. Förflyttar sig själv något i sidled utåt i ringen på ett schottissteg (Under schottissteget vänder damen sig ett halvt varv motsols). Med vänster arm, för kavaljeren, på ett schottissteg sin dam tillbaka till sin högra sida. Förflyttar sig själv något i sidled inåt i ringen på ett schottissteg.

Takt 79-80
Ingen fattning (händerna i sidan), fyra hoppsteg ett varv runt var för sig (kavaljer motsols, dam medsols)

Tur 11 Takt 81-84
Upprepa takt 1-4

Takt 85-86
Upprepa takt 65-66

Takt 87-88
Höger tumgrepp, fyra gångsteg ett varv medsols runt

Tur 12 Takt 89-92
Höger tumgrepp, ett schottissteg i sidled i dansriktningen
Vänster tumgrepp, ett schottissteg i sidled mot dansriktningen + fyra gångsteg ett varv motsols runt

Takt 93-94
Dubbel handfattning, ett schottissteg i sidled i dansriktningen
Släpp bakre händerna (kavaljers höger, dams vänster), vänd ett halvt varv (kavaljer medsols, dam motsols) och dansa ett schottissteg, rygg mot rygg, i sidled i dansriktningen
Vänd ett halvt varv (kavaljer medsols, dam motsols) och tag dubbel handfattning igen

Takt 95-96
Upprepa takt 93-94

Tur 13
Avslutningen
Takt 97-99
Hambofattning, omdansning medsols, sex snoasteg

Takt 100-101
Ingen fattning (händerna i sidan), två gångsteg ett varv runt var för sig (kavaljer motsols, dam medsols) + tre klappar i egna händer


Källarschottis har jag dansat så ofta så den börjar bli en aning långtråkig. Så när jag satt på toaletten en onsdag och lyssnade på Källarschottis kom jag på lite turer som jag kunde dansa till Källarschottis. Och nu bara för att inte konkurrera med Källarschottis så döpte jag den efter uppföljaren på Källarschottis, nämligen Cellarschottis som Ola Gustafsson även skrivit. Hoppas ingen tar illa upp för det jag skrivit och att jag gjort om Källarschottis.
Linda Svensson

Helt i sin ordning från vår sida
Ulla och Tom Backman