CHA-CHA-CHA POLKA

Danstyp Polka
Ursprungsland Sverige
Musik
Koreografi Olle Brusved, Billdal, Göteborg 1989
Fattningar Enkel handfattning, valsfattning
Steg Fotombytessteg, polkasteg, gångsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattningTakt 1-4
Ett fotombytessteg i dansriktningen + tre korta "kickar" med innerfot samtidigt som man ropar cha-cha-chaa
Vänd ett halvt varv (kavaljer medsols, dam motsols) och byt handfattning (kavaljers vänster, dams höger)
Ett fotombytessteg mot dansriktningen + tre korta "kickar" med ytterfot samtidigt som man ropar cha-cha-chaa

Takt 5-6
Valsfattning, omdansning medsols, två polkasteg (ett varv)

Takt 7
Enkel handfattning med främre händerna (kavaljers vänster, dams höger)
Kavaljer: Två gångsteg i dansriktningen
Dam: Två gångsteg, ett varv runt, medsols, under kavaljers arm

Takt 8
Ingen fattning
Kavaljer: Två gångsteg på stället och inväntar ny dam
Dam: Två gångsteg i dansriktningen fram till ny kavaljer

Dansen från början