CHARLESTON

Allmänt Genomgående i hela dansen vinklar man fötterna på ett karaktäristiskt sätt för varje steg som tas i de olika turerna. Regeln gäller oavsett om foten är i luften eller i golvet. Man har vikten på fotbladen. Svikten ("studsen") görs alltså med vadmusklerna.

Charleston är inte bra för den som har svaga knän. Detta bör poängteras innan någon stegträning börjas. För att undvika skador, bör man följa principen att när man är i position 2 (enligt nedan) böjer man benen för att avlasta vridning i höften och knän. Knäna måste böjas rakt över respektive fot.
 

Danstyp
Ursprungsland
Musik
Koreografi
Fattningar Valsfattning
Steg Charleston grundsteg (se fig. nedan)
Utgångsställning

 

1 2
Charleston, grundsteg

 

1. Övning grundsteg Alla står enskilt på stor ring vända mot mitten. Raka ben, hälarna inåt och tårna utåt (se bild 1), vikten på fotbladen.
Prova med hälarna utåt och tårna inåt (se bild 2). Vridning sker på fotbladen.
Gå tillbaka till utgångslägen (bild 1). Vridning på fotbladen.
Prova fotförflyttningen några gånger. Räkna "1-2, 1-2, 1-2, 1-2" osv.
 
2. Grundsteg på plats
a) Under tiden som man gör enligt 1 väger man successivt över till vänster fot. Höger fot lyfts aldrig från golvet. Gå tillbaka till mitten igen och väg successivt över till höger fot (vänster fot lyfts inte från golvet). Gå tillbaka till mitten osv.
 
b) När alla har funnit principen, strukturerar man upp övningen så att den utförs med två takter (= två gånger) åt vänster, två takter på mitten, två takter åt höger, två takter på mitten osv.
 
c) Nu låter man en fot släppa kontakten med golvet, dvs när man väger över åt vänster låter man höger fot sparka upp utåt åt höger (på 2:an) då hälarna är utåt. På 1:an, då hälarna är inåt, är höger fotblad tillbaka i golvet. Två stycken sådana sparkar och sedan två gånger i mitten enligt b. Gör sedan likadant åt höger (sparka två gånger med vänster fot, två gånger i mitten osv.)
 
d) Här tar man bort fotvinklingarna på de två takterna i mitten (då man står med vikten på båda fötterna). Man låter i stället vikten gå direkt över på den andra foten. Alltså återstår endast sparkarna (två åt höger, två åt vänster osv.)
 
3. Parvis grundsteg på plats Valsfattning.
När man dansar parvis får nu damen börja sitt steg åt höger i stället för åt vänster, som alla gjorde i stegövningarna (damen börjar alltså med att ha vikten på sin högra fot och sparka med vänster). Kavaljeren sparkar med vänster fot.
 
4. Stegövning till grundsteg med förflyttning Öva 2d med förflyttning in mot mitten och bakåt igen.
 
a) Vänster fot steg framåt (tårna utåt)
Höger fot spark utåt (tårna inåt)
Bägge fötterna i golvet, men vikten kvar på vänster fot (tårna utåt)
Sparka med höger fot igen
 
(1)
(2)
(1)
(2)
 
b) Höger fot steg framåt
Vänster fot spark utåt
Bägge fötterna i golvet, men vikten kvar på höger fot
Sparka med vänster fot igen

Upprepa!
 

(1)
(2)
(1)
(2
c) Vänster fot steg bakåt (tårna utåt)
Höger fot spark utåt (tårna inåt)
Bägge fötterna i golvet, men vikten kvar på vänster fot (tårna utåt)
Sparka med höger fot igen
 
(1)
(2)
(1)
(2)
 
d) Höger fot steg bakåt
Vänster fot spark utåt
Bägge fötterna i golvet, men vikten kvar på höger fot
Sparka med vänster fot igen

Upprepa!

Alltså: Fyra steg inåt mot mitten, fyra steg tillbaka osv.
 

(1)
(2)
(1)
(2)
 
5. Parvis grundsteg med förflyttning Valsfattning
Kavaljeren börjar med vänster fot framåt och dansar enligt 4. Damen börjar med höger fot bakåt.

 

Allmän kommentar Efter dansledarens erfarenheter och deltagarnas kunskaper kan dansen utvecklas i många olika figurer.