CHOPSUEY POLKA

Danstyp Polka
Ursprungsland USA
Musik
Koreografi
Fattningar Varsoviennefattning, vänsterhandsfattning, högerhandsfattning,
enkel handfattning
Steg Fotombytessteg, galoppsteg, gångsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, varsoviennefattningDel A Takt 1-2
Två fotombytessteg i dansriktningen

Takt 3-4
Med vänster hand i vänster dansar dam i en båge motsols till front mot dansriktningen på två fotombytessteg.
Kavaljer dansar två fotombytessteg på stället.

Takt 5-6
Fyra galoppsteg åt vänster (kavaljer inåt, dam utåt).

Takt 7-8
Med höger hand i höger dansas ett halvt varv medsols på två fotombytessteg med början på höger fot. (Kavaljer har nu front mot dansriktningen, dam med).

Takt 9-10
Fyra galoppsteg åt höger (kavaljer inåt, dam utåt).

Takt 11-14
På fyra fotombytessteg dansas med vänster i vänster ett varv motsols runt (börja på vänster fot).

Takt 15-16
Fyra gångsteg i dansriktningen varvid kavaljer på det första steget vrider sig ett halvt varv motsols och varsoviennefattning intages.

Takt 17-32
Som takt 1-16. (Sluta med enkel handfattning).


Del B Takt 33-34
Steg fram på vänster fot, kock med höger fot framför vänster
Steg fram på höger fot, kick med vänster fot framför höger

Takt 35-36
Två fotombytessteg framåt

Takt 37-40
Handfattningen släppes och båda dansar fyra fotombytessteg åt sidan med ett kvarts varvs vändning åt vänster på varje steg. (Man dansar i en fyrkant medsols runt med början mot mitten).

Takt 41-48
Som takt 33-40


Del C Takt 49-52
Fyra galoppsteg åt vänster in mot mitten
Fyra galoppsteg åt höger utåt

Takt 53-54
Steg fram på vänster fot, tåstöd med höger framför vänster
Steg fram på höger fot, tåstöd med vänster framför höger

Takt 55-56
Platsbyte på två fotombytessteg, kavaljer dansar i en båge medsols medan dam vrider sig åt vänster. (Nu front mot dansriktningen).

Takt 57-64
Som takt 49-56 fast börja mot dansriktningen och sluta med varsoviennefattning.