CHREISEL-SCHOTTISCH

 

Danstyp
Ursprungsland Schweiz
Musik
Koreografi
Fattningar Se beskrivning nedan
Steg Galoppsteg, gångsteg, klack- och tåsteg, fotombytessteg, polkasteg, sidsteg, tåstöd 
Utgångsställning Parvis i öppen ring, höger hand i höger - dam hög fattning. Kavaljer har ryggen mot mitten, dam front mot mitten

 

Takt Del A
1-2 Fyra galoppsteg i dansriktningen (kavaljer börjar på vänster fot, dam börjar på höger fot)
3-4 Ett varv medsols på fyra gångsteg
5-6 Fyra galoppsteg i dansriktningen
7-8 Ett varv medsols på tre steg + tåstöd
1-8 Som takt 1-8 fast galoppstegen börjar mot dansriktningen
1-8, 1-8 Som takt 1-8, 1-8 ovan
Del B
Vända i dansriktningen med enkel handfattning
9-10 Klack och tå + ett fotombytessteg med ytterfot
11-12 Klack och tå + ett fotombytessteg med innerfot
13-16 Omdansning två varv på fyra polkasteg
9-16 Som takt 9-16 ovan
9-12 Som takt 9-12 ovan
13-16 Dam dansar på fyra polkasteg motsols runt kavaljer som dansar fyra små polkasteg på stället - utan att släppa handfattningen -
9-16 Som 9-16 ovan med dam runt kavaljer
Del A
1-2 Fyra galoppsteg åt vänster - kavaljer i dansriktningen och dam mot - till "övernästa"
3-4 Med höger hand i höger, ett halvt varv medsols på fyra gångsteg
5-6 Fyra galoppsteg åt vänster, hem till egen partner
7-8 Ett halvt varv medsols med höger hand i höger på tre steg + tåstöd
1-8 Som 1-8 ovan fast nu börjar kavaljer mot dansriktningen och dam i dansriktningen. Avsluta med att alla är vända mot mitten
Del C
17-20 Kavaljer går fyra steg mot mitten och fattar till sluten ring med korsfattning bakom rygg på ytterligare fyra gångsteg
Dam går fyra steg på stället för att sedan gå fyra steg mot mitten och fatta sluten ring med handledsfattning
21-24 Sex galoppsteg + ett sidsteg med tåstöd
Kavaljer går åt vänster, mot dansriktningen och dam åt höger, i dansriktningen
25-28 Sex galoppsteg + ett sidsteg med tåstöd
Kavaljer går åt höger, i dansriktningen och dam åt vänster, mot dansriktningen
29-32 Kavaljer går fyra steg baklänges till egen dam som går fyra steg på stället och med enkel handfattning snurrar kavaljer sin dam ett varv runt medsols på ytterligare fyra gångsteg
17-28 Som 17-28 ovan fast dam går in och tar korsfattning
29-32 På fyra steg vrider dam ett halvt varv medsols runt - kavaljer går fyra steg på stället - fattar till höger hand i höger - hög fattning - och går ett halvt varv runt till utgångsställningen
Del A
1-8 Som del A ovan. I dansriktningen och tillbaka mot dansriktningen
1-8 Som del A ovan. Mot dansriktningen och tillbaka i dansriktningen
Del C
17-32, 17-28 Som takt 17-32 + 17-28 ovan
29-32 Dam backar på fyra steg - kavaljer dansar fyra steg på stället och på ytterligare fyra steg snurrar dam medsols under arm upp till schottisfattning vända mot mitten
Del D
33-36 Fyra gångsteg in mot mitten och fyra gångsteg ett halvt varv motsols
37-40 Fyra gångsteg ut från mitten och fyra gångsteg ett varv medsols
41-44 Med höger hand i höger dansar dam två varv runt medsols på plats
45-47 På sex gångsteg går dam motsols runt kavaljer
48 På två gångsteg snurrar dam ett varv runt motsols på plats
 


Beskrivningen är en exakt avskrift från en papperkopia