CIRKEL VALS

 

Danstyp Vals
Ursprungsland
Musik Vals
Koreografi
Fattningar Ringfattning, enkel handfattning, valsfattning
Steg Valssteg, sidsteg
Utgångsställning Parvis i sluten ring, ringfattning

 

Takt 1
Ett valssteg inåt mot ringens mitt

Takt 2
Ett valssteg utåt från ringens mitt (baklänges)

Takt 3-4
Dam: Två valssteg ett varv runt framför kavaljeren till höger och över till hans högra sida
Kavaljer: Två valssteg på stället

Takt 5-16
Upprepa takt 1-4 tre gånger (takt 1-4 görs alltså totalt fyra gånger)

Takt 17-18
Enkel handfattning vända mot ringens mitt, två valssteg mot ringens mitt, något från och mot varandra

Takt 19-20
Ingen fattning, två valssteg runt var för sig (kavaljer motsols, dam medsols. Stanna med ansiktet utåt från ringens mitt)

Takt 21-22
"Omvänd" enkel handfattning (kavaljers vänster, dams höger), två valssteg utåt från ringens mitt

Takt 23-24
Ingen fattning, två valssteg runt var för sig (kavaljer medsols, dam motsols. Dam stannar med ryggen i dansriktningen, kavaljer stannar mitt emot damen, med ansiktet i dansriktningen)

Takt 25-26
Valsfattning, två sidsteg inåt mot ringens mitt

Takt 27-28
Valsfattning, två sidsteg utåt från ringens mitt

Takt 29-32
Valsfattning, omdansning medsols, fyra valssteg


Dansen börjar om