Cotton eyed Joe

 

Danstyp Polka (mixer)
Ursprungsland USA
Musik Cotton Eyed Joe
Koreografi
Fattningar Valsfattning
Steg Polkasteg och särskilt beskrivna steg
Utgångsställning Parvis med valsfattning var som helst på golvet

 

Tur 1 Takt 1-4
Kavaljer börjar med vänster fot, dam med höger och gör ett häl- och tåstöd snett framåt följt av ett vänster polkasteg. Turen upprepas med höger fot för kavaljer och vänster fot för dam och åt motsatt håll.(Behåll samma fattning.)

 

Tur 2 Takt 5-8
Paren släpper fattningen och förflyttar sig med fyra polkasteg i en cirkel från varandra och tillbaka igen (damen medsols, kavaljer motsols.)

 

Tur 3 Takt 9-12
Parvis vända mot varandra utan fattning förflyttar sig kavaljer åt vänster, dam åt höger med tre glidsteg (släpande sidsteg) och gör ett handklapp på fjärde takten
Turen upprepas åt motsatt håll

 

Tur 4 Takt 13-16
Parvis valsfattning och fyra polkasteg runt.

 

Dansen upprepas från början

 

Beskrivningen hämtad från "Dans över gränserna", Sober förlags AB, Stockholm 1980
Se även Cotton Eyed Joe (en annan version)