CROSS OVER MIXER

Danstyp
Ursprungsland
Musik
Koreografi
Fattningar Dubbel handfattning, enkel handfattning
Steg Gångsteg, sidsteg, tåstöd
Utgångsställning Parvis i öppen ring, dubbel handfattningTakt 1
Kavaljer tar ett vänster steg åt vänster i dansriktningen och sätter höger tå i golvet framför vänster fot.
Dam likadant men med motsatt fot.

Takt 2
Som takt 1 fast åt motsatt håll med motsatt fot.

Takt 3-4
Kavaljer snurrar ett varv motsols på tre gångsteg (vänster - höger - vänster) och sätter höger tå framför vänster fot.
Dam snurrar medsols med början på höger fot.

Takt 5-8
Som takt 1-4 fast med motsatt fot åt motsatt håll.

Takt 9
Enkel handfattning, ett steg från varandra och tåstöd, båda vända i dansriktningen. (Kavaljer tar ett steg på vänster fot mot ringens mitt och sätter i höger tå framför vänster fot, dam har motsatt fot utåt).

Takt 10
Mot varandra och tåstöd.

Takt 11-12
Med dubbel handfattning tages två sidsteg i dansriktningen. (Avsluta med tå intill).

Takt 13-16
Omvänd enkel handfattning (kavaljers vänster i damens höger).
Som takt 9-12 fast på motsatt fot åt motsatt håll.

Takt 17-20
Med dubbel handfattning dansas
sida - bakom - sida - framför - sida - bakom - sida - kick, i dansriktningen. (Kavaljer tar steg på vänster fot åt vänster, steg på höger fot bakom vänster ...o. s. v. - dam motsatt fot).

Takt 21-24
Som takt 17-20 fast med motsatt fot mot dansriktningen.

Takt 25-26
Enkel handfattning vända i dansriktningen.
Tre steg framåt i dansriktningen. (Kavaljer börjar på vänster, dam på höger fot) och kick med inre foten.

Takt 27-28
Tre steg bakåt och tåstöd med yttre foten.

Takt 29
Ett steg från varandra och kick med inre foten.

Takt 30
Steg mot varandra och tåstöd med yttre foten (något vända mot varandra).

Takt 31-32
På fyra gångsteg går kavaljer motsols runt till bakomvarande dam medan dam snurrar medsols runt nästan på stället.


Dansen är snarlik Over the Bridge