CSHEBOGAR

 

Danstyp Polka
Ursprungsland Ungern
Musik R.C.A. Vicktor 45-6182
Koreografi
Fattningar Se beskrivning nedan
Steg Galoppsteg, gångsteg, sidosteg, hoppsasteg (eller swingsteg)
Utgångsställning Parvis i sluten ring, vända mot ringens mitt



1 Takt 1-4
Åtta sidgaloppsteg åt vänster (mot dansriktningen) (Markera första steget med en stamp)

Takt 5-8
Åtta sidgaloppsteg åt höger (i dansriktningen) (Markera första steget med en stamp)

 

2 Takt 9-10
Fyra gångsteg mot ringens mitt (Markera fjärde steget med en stamp)

Takt 11-12
Fyra gångsteg baklänges, utåt från ringens mitt (Utan stamp)

Takt 12-16
Upprepa takt 9-12

 

3 Takt 17-20
Dubbel handfattning (dam med ryggen i dansriktningen, kavaljer med ryggen mot dansriktningen)
Fyra långsamma sidosteg mot ringens mitt under dubbelarmssvängning inåt ringen och utåt.

Takt 21-24
Upprepa takt 17-20 åt motsatt håll (utåt från ringens mitt)

Takt 25-26
Dubbel handfattning (dam med ryggen i dansriktningen, kavaljer med ryggen mot dansriktningen)
Två sidosteg inåt mot ringens mitt

Takt 27-28
Dubbel handfattning (dam med ryggen i dansriktningen, kavaljer med ryggen mot dansriktningen)
Två sidosteg utåt, från ringens mitt

 

4 Takt 29-32
Kavaljer och dam står med höger höft mot höger och fattar med höger arm om varandras liv. Vänster arm lyft utåt-uppåt med handen löst hängande över huvudet.
Omdansning medsols, åtta hoppsasteg (eller swingsteg)


Dansen upprepas flera gånger

Det finns många variationer på denna dans men detta är nog den mest kända.
Beskrivningen hämtad från "Danser från när och fjärran" 5:e upplagan.