CUCKOO WALTZ eller GÖKVALSEN

Danstyp Vals
Ursprungsland
Musik Gökvalsen
Koreografi
Fattningar Valsfattning, enkel handfattning, dubbel handfattning
Steg Valssteg, gångsteg, "kick", sidsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, valsfattning, kavaljer vänd i dansriktningen, dam rygg i dansriktningenTakt 1
Gunga framåt i dansriktningen på ett valssteg

Takt 2
Gunga tillbaka på ett valssteg

Takt 3-4
Omdansning motsols, två valssteg

Takt 5
Enkel handfattning, ett gångsteg i dansriktningen + "kick" framåt med innerfoten

Takt 6
Ett valssteg tillbaka (baklänges, mot dansriktningen)

Takt 7-8
Släpp fattningen, två valssteg runt var för sig, från varandra (kavaljer motsols, dam medsols)

Takt 9-10
Dubbel handfattning, två sidsteg i dansriktningen

Takt 11-12
Två sidsteg mot dansriktningen

Takt 13-16
Valsfattning, omdansning medsols, fyra valssteg

Dansen från början

Gökvalsen av Emanuel Jonasson frå 1918 är, enligt Gnesta-Kalle, den svenska melodi som blivit mest spelad och inspelad över hela världen.
Dansen har Yngve Tjäder i Mölnlycke hemfört från Australien och Nya Zeeland.