CYLINDER-KONTRA

 
Danstyp
Ursprungsland Danmark (Mön)
Musik Cylinder-Kontra
Koreografi
Fattningar
Steg Kadriljomdansningssteg, chassésteg, gångsteg
Utgångsställning Fyra par i fyrkant. Par 1 och par 2 står med ryggen och ansiktet mot fronten. Par 3 till höger, par 4 till vänster från fronten sett.
       
Tur 1 a) Takt 1-4, 1-4
Stor ring medsols. Kadriljomdansningssteg
 
b) Takt 5-8
Par 1 och 2 dansar över till motsatta platsen med fyra chassésteg, damerna dansar mellan. När paren har passerat varandra, dansar kavaljer snett över bakom sina damer och dam och kavaljer vänder vänster om. Paren har nu bytt plats, kavaljer står på rätt sida om sin dam. Denna s.k. halvkedja dansas utan att fatta varandras händer.

Takt 9-12
På samma sätt dansar man tillbaka till egna platser.

Takt 5-12
Par 3 och 4 dansar nu på samma sätt.
 

c) Takt 13-16, 13-16   "Cylindern"
Bildas genom att damerna fattar i ring. Kavaljererna fattar också i ring under damernas armar. Man får på detta sätt en dubbelring. Kadriljomdansningssteg.
 
d) Takt 17-24
Höger hands kedja. Kavaljer motsols, dam medsols. När man möter egen dansare, gör man det på motsatta parets plats och där blir det parvis omdansning ett varv med gångsteg. Paren kommer att efter varje tur ha bytt plats med visaviparet. Således kommer där andra turen börjar 1:a paret stå på 2:a parets plats och vice versa.
 
Tur 2 - 3 a) Takt 1-4, 1-4
Omdansning på plats med kadriljomdansningssteg och valsfattning
 
Tur 4 a) Högerhands dammölla medsols, kadriljomdansningssteg
 
Tur 5 a) Högerhands herrmölla medsols, kadriljomdansningssteg
 
Tur 6 a) Vänsterhands dammölla motsols, kadriljomdansningssteg
 
Tur 7 a) Vänsterhands herrmölla motsols, kadriljomdansningssteg
 
Tur 8 a) Damerna, ring med livfattning medsols, kadriljomdansningssteg
 
Tur 9 a) Kavaljererna, ring med livfattning medsols, kadriljomdansningssteg
 
Tur 10 a) Stor ring medsols, kadriljomdansningssteg
 
Takt 1-4, 1-4
Dansen avslutas med omdansning med kadriljomdansningssteg och valsfattning.
 
Avdelningarna b), c) och d) upprepas i samtliga turer.
Inskriven som jag fått den mig tillsänd / TB

Dansk beskrivning:
 

Cylinder Kontra fra Møn

 

Opstilling: 4 par i kvadrille.

Trin: Hurretrin, chassé, gangtrin.

 

1-4       1.tur     a)      Stor kreds med sols, 16 hurretrin.

5-8                   b)      1. og 2. par danser over til modstående plads med halvkæde, men uden at tage
                                  hinanden i hånden, 3 chasse, 1 gangtrin og samle (begynd med udvendig fod).

9-12                          Tilbage til egen plads på samme måde. 3 chassé, 1 gangtrin samle.

5-12                          3. og 4. par det samme.

13-16               c)      ”Cylinderen”: Dobbelkreds, 2 omgange medsols, ( herrene med armene under
                                  damernes arme, 16 hurretrin).

17-24               d)      Kæde til første møde med egen danser; parvis højre armkrog og rundt 1
                                  omgang, 16 gangtrin. Parrene har for hver tur skiftet til modsat plads.

                                 Afd. b), c) og d) er ens i alle turene.

1-4             2. og 3. tur a) Sving egen danser almindelig fatning 16 hurretrin.

4. tur    a)      Højrehånds damemølle medsols 16 hurretrin.

5. tur    a)      Højrehånds herremølle medsols 16 hurretrin.

6. tur    a)      Venstrehånds damemølle modsols 16 omvendte hurretrin.

7. tur    a)      Venstrehånds herremølle modsols 16 omvendte hurretrin.

8. tur    a)      Damekreds livfatning medsols 16 hurretrin

9. tur    a)      Herreekreds livfatning medsols 16 hurretrin

10. tur  a)      Stor kreds livfatning medsols 16 hurretrin.

1-4                            Dansen slutter med sving egen danser, 16 hurretrin.