DANCING IN THE STREET

Danstyp Snoa
Ursprungsland
Musik
Koreografi
Fattningar Valsfattning, dubbel handfattning, särskilt beskrivna fattningar nedan.
Steg Fotombytessteg, gångsteg, sidsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, valsfattningTakt 1-2
Fyra fotombytessteg framåt med början på ytterfot. (Kavaljers vänster, damens höger).

Takt 3
Fyra gångsteg framåt. På de två sista stegen snurrar kavaljer sin dam ett varv medsols under sin vänstra arm. Efter snurren vänder kavaljer och dam sig mot varandra och tar dubbel handfattning. (Kavaljer med ryggen mot ringens mitt).

Takt 4
Ett sidsteg i dansriktningen och ett mot dansriktningen.

Takt 5
Kavaljer och dam skjuter från varandra med händerna och går fyra steg baklänges (kavaljer börjar med vänster fot, dam med höger fot, sista steget utan belastning).

Takt 6
Båda går fyra steg snett framåt höger till ny partner (kavaljer börjar med höger fot, dam med vänster fot, sista steget utan belastning) handflatorna möter partnerns handflator i axelhöjd.

Takt 7-8
Som takt 5-6 varefter dansen upprepas från början med den sista nya partnern.