DANSEN PÅ GÖKEN (Lämplig som seniordans)

 
Danstyp Schottis
Ursprungsland Sverige
Musik Lämplig schottis
Koreografi Bojan och Eric, tillsammans med Gökens seniordansare
Fattningar Dubbel handfattning, enkel handfattning, alamorfattning
Steg Schottissteg, hoppsteg, sidsteg
Utgångsställning Parvis i sluten ring, kavaljer med ryggen inåt, dam rygg utåt, man har nu en i vänster hand och en i höger hand (Alamoring)
       
Takt 1-4
Ett schottissteg (1-2-3, kick) i dansriktningen
Ett schottissteg mot dansriktningen
Släpp vänsterhänderna och på fyra hoppsteg byt plats och tag nya vänster händer

Takt 5-8
Uppställning parvis i Alamoring  med dam ryggen inåt, kavaljer rygg utåt, fyra sidsteg mot dansriktningen (på två takter)
Kavaljer byter plats mot dansriktningen på fyra hoppsteg bakom damen, och förbi, dansar upp till vänster om nästa, och tar hel ring. 
Damerna tar sina hoppsteg på stället

Takt 9-12
Takt 5-8 upprepas, på fjärde hoppsteget vänder kavaljer upp i dansriktningen, damen vänder sig mot  dansriktningen. Tar dubbel handfattning

Takt 13-16
Ett schottissteg inåt och schottissteg utåt, på två gångsteg ett kvarts varv medsols, släpper händerna, kavaljer tar två gångsteg i dansriktningen, får ny partner i vänster och egen i höger hand.
Damen tar sina två steg mot dansriktningen, tar ny Alamoring

Dansen börjar om från början

Lycka till

Inklistrad som jag fått den från koreograferna / TB

2006 11 16