DANS I GRANNGÅRDEN

Danstyp Valfri
Ursprungsland Sverige
Musik Valfri
Koreografi Jan-Olof Stiller, Nödinge
Fattningar Öppen fattning, sluten fattning
Steg Hambo: Dalsteg, indansning  och hamboomdansning (Två dalsteg, ett tresteg och fem omdansning)
Mazurka: Se vals
Polka: Se schottis
Schottis: Schottissteg (fotombytessteg) även i omdansningen
Snoa: Gångsteg (åtta), snoaomdansning (åtta)
Vals: Öpen vals, omdansning vals
Utgångsställning Parvis i öppen ring, öppen fattning

 

1 Takt 1-4
Fyra takter med öppen fattning

 

2 Takt 5-8
Fyra takter omdansning

 

3 Takt 9-12
Fyra takter var för sig (Kavaljer i dansriktningen, dam mot dansriktningen)

 

4 Takt 13-16
Fyra takter omdansning

 

5 Upprepa 3 och 4 tills musiken behagar sluta spela!!

 

(1 och 2 dansas endast i dansen början. Omdansning med varannan dam respektive kavaljer)
 
Dansen tillägnad Elsa Olsson och Mats Rejefors, Göteborg