DANSK MARKNAD

 
Danstyp Marschdans med polka (i rask och hurtig takt)
Ursprungsland Danmark (Agerskov)
Musik Polka
Koreografi
Fattningar Enkel handfattning, valsfattning
Steg Gångsteg, polkasteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattning vända i dansriktningen
       
Tur 1
(16 takter)
Under fjorton takter marscherar paren, efter varandra i ring i dansriktningen. På den fjortonde taktens sista taktdel stannar kavaljererna medan damen, under två takter, fortsätter fram till nästa kavaljer.
Dam och kavaljer vänder sig mot varandra (1-8, 1-8).

 

Tur 2
(16 takter)
Med valsfattning dansar nu det nybildade paret polka i sexton takter (9-16, 9-16).
Detta par börjar åter dansen lika med tur 1. Dansen fortsätter sålunda under ständigt bytande av damer.