DANSK PARISERPOLKA eller
PARISERPOLKA FRÅN FYN

Danstyp Polka
Ursprungsland
Musik Polka
Koreografi
Fattningar Enkel handfattning, dubbel handfattning, valsfattning
Steg Polkasteg, klack och tåsteg,
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattningTur 1 Takt 1-8
Sju polkasteg i dansriktningen (med vändning växelvis något mot och från varandra samtidigt som händerna föres fram och tillbaka)
På åttonde takten görs ett hopp med vändning från varandra och ett hopp med vändning mot varandra

Takt 9-16
Upprepa takt 1-8

Tur 2 Takt 17-18
Enkel handfattning, dam med ryggen i dansriktningen, kavaljer med ansiktet i dansriktningen, båda börjar med höger fot
Ett polkasteg åt sidan + ett vänster klack och tåsteg

Takt 19-20
Upprepa takt 17-18 men börja på vänster fot

Takt 21-24
Upprepa takt 17-20

Tur 3 Takt 25-32
Dubbel handfattning (händerna i axelhöjd, föres växelvis upp och ner) dam med rygg i dansriktningen, kavaljer med ansiktet i dansriktningen
Åtta polkasteg i dansriktningen (damen bakåt, kavaljer framåt)

Tur 4 Takt 33-34
Valsfattning, omdansning medsols, ett polkasteg + ett klack och tåsteg

Takt 35-40
Upprepa takt 33-34 tre gånger

Takt 41-48
Valsfattning, omdansning motsols, åtta polkasteg

Dansen börjar om