DANSK SCHOTTISCH

Danstyp Schottis
Ursprungsland
Musik Lugn schottis
Koreografi
Fattningar Skridskofattning med höger hand överst (korsfattning framför), vänster och höger tumgreppsfattning
Steg Schottissteg, hoppsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, skridskofattning

Både dam och kavaljer börjar på höger fot

Takt 1-2
Två schottissteg i dansriktningen

Takt 3-4
Fyra hoppsteg i dansriktningen

Takt 5-8
Upprepa takt 1-4

Takt 9
Vända mot varandra, kavaljer med rygg mot ringens mitt, vänster tumgreppsfattning
Ett schottissteg till höger (dam i sidled i dansriktningen, kavaljer i sidled mot dansriktningden)

Takt 10
Byt till höger tumgreppsfattning, ett schottissteg till vänster (dam i sidled mot dansriktningen, kavaljer i sidled i dansriktningen)

Takt 11-12
Med bibehållen höger tumgreppsfattning, fyra hoppsteg ett varv medsols runt

Takt 13-16
Upprepa takt 9-12

Dansen börjar om