2008-10-07              Dans uti lövad sal

 

Danstyp             Snoa

Musik                Kal-Kagges, Brudens snoa

Koreografi           Eivor Svensson o Kjell Forsberg, Växjö (2008)

Fattningar           Snoafattning, enkel midjefattning

Steg                 Polkasteg, snoasteg, gångsteg

Utgångsställning    Parvis, snoafattning

 

 

              Tur 1      Takt  1-16

                               Omdansning/snoafattning: 2 polka, 4 snoa – upprepas

                               2 sidsteg i dansriktningen (sida, intill, sida, intill), 4 snoa

                               - upprepas

 

              Tur 2      Takt 17-32

                               Omdansning/snoafattning:

                               4 polka motsols (1 varv), vänd upp på fjärde, 8 snoa

                                – upprepas

 

              Tur 3      Takt 33-48

                               1 fotombyte i sidled från varandra (kavaljer in mot mitten, dam

                               utåt), 1 fotombyte mot varandra, omdansning 4 snoa

                               - upprepas

                               Enkel midjefattning: 2 fotombyte framåt i dansriktningen,

                               omdansning 4 snoa,

                               parisersväng var för sig på 4 gångsteg (kavaljer motsols,

                               dam medsols), avig parisersväng tillbaka

 

 

                               Hela dansen upprepas …