DAS FENSTER

 

Danstyp
Ursprungsland Tyskland
Musik
Koreografi
Fattningar
Steg Gångsteg, polkasteg, särskilt beskrivna steg
Utgångsställning Parvis i ring efter varandra. Kavaljer vänd i dansriktningen, dam vänd mot dansriktningen, höger sida mot höger sida. Valsfattning

 

Tur 1
(16 takter)
Kavaljer: Vänster fot fram, höger intill. Upprepas.
Fyra gångsteg framåt
Upprepas från början, under gångstegen vändning ett halvt varv medsols.
Hela turen upprepas från början
Dam: Höger fot bakåt, vänster intill. Upprepas.
Fyra gångsteg bakåt o.s.v.

 

Tur 2
(16 takter)
Kavaljer: Vänster fot fram, höger intill. Upprepas.
Fyra gångsteg framåt.
Upprepas från början, under gångstegen, höger över vänster.
Fyra små steg inåt.
Dam: Svänger under åtta steg, två varv medsols så att fönstret bildas.
Fyra små steg utåt.
Sväng under åtta steg, två varv motsols. Fönstret upplöses

 

Tur 3
(16 takter)
Stor ring. Ett vänster polkasteg framåt, ett höger polkasteg bakåt. Dam går till höger med fyra gångsteg, med vändning medsols, från egen kavaljer till nästa kavaljer.
Upprepas tre gånger

 

Tur 4
(16 takter)
Upprepa tur 3 men kavaljer går till vänster med fyra gångsteg, vändning motsols från egen dam, till nästa dam.
Upprepas tre gånger

 

Tur 5
(16 takter)
Upprepa ännu en gång tur 3 men då dam går med fyra steg till höger och kavaljer fyra steg till vänster med vändning som tidigare (dam medsols, kavaljer motsols) och stannar kvar hos kavaljer respektive dam nummer två.
Upprepas tre gånger

 

Tur 6 Upprepa tur 2 (fönstret, där dansen slutar)

 

Beskrivningen hämtad från "Dans över gränserna", Sober förlags AB, Stockholm 1980