DEL RIO

Danstyp Polka, Snoa
Ursprungsland
Musik
Koreografi
Fattningar Enkel handfattning, valsfattning
Steg Gångsteg, polkasteg, snoasteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattningTakt 1-2
Fyra gångsteg i dansriktningen, kavaljer börjar på vänster fot, dam börjar på höger fot. På fjärde steget vänder paret helt om (kavaljer medsols, dam motsols) och fattar med motsatta händer.

Takt 3
Två gångsteg baklänges i dansriktningen.

Takt 4
Paret släpper varandra och på två gångsteg i dansriktningen vänder kavaljer och dam från varandra helt om (kavaljer medsols, dam motsols) och tar enkel handfattning (vända i dansriktningen).

Takt 5
Ett polkasteg framåt i dansriktningen (kavaljer vänster, dam höger).

Takt 6
Ett polkasteg bakåt mot dansriktningen.

Takt 7-8
Fattningen släppes och på fyra gångsteg, kavaljer ett varv motsols runt, dam ett varv medsols runt. (Paret rör sig i dansriktningen).

Takt 9-16
Som takt 1-8.

Takt 17
Steg framåt på ytterfot (ett lätt stamp). "Kick" framåt med innerfot (lyft knäet lätt, sträck snabbt benet framåt).

Takt 18
Fattningen släppes och paret vänder på två gångsteg helt om (kavaljer medsols, dam motsols) och fattar motsatta händer.

Takt 19
Som takt 17 fast med motsatt fot och motsatt håll.

Takt 20
Som takt 18 fast kavaljer vänder motsols, dam medsols.

Takt 21-24
Som takt 17-20, sluta med valsfattning, båda vända i dansriktningen.

Takt 25-26
Två polkasteg framåt.

Takt 27-28
Två polkasteg runt ett varv medsols.

Takt 29
Vända i dansriktningen, två gångsteg framåt.

Takt 30
Kavaljer för på två gångsteg damen ett varv medsols runt under sin vänstra arm.

Takt 31
Som takt 29.

Takt 32
Två snoasteg ett varv runt.

Dansen upprepas