DEN LILLA HAMBORGER

Danstyp Polka
Ursprungsland
Musik Polka
Koreografi
Fattningar Valsfattning
Steg Polkasteg, sparksteg, sviktsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, valsfattningTakt 1-8
Två polkasteg i dansriktningen
Sparksteg med ytterfot, framåt och bakåt samtidigt med sviktsteg på innerfot under en takt.
Omdansning ett varv medsols med två polkasteg samt ett polkasteg i dansriktningen
Sparksteg med innerfot, framåt och bakåt samtidigt med sviktsteg på ytterfoten
Ett polkasteg bakåt

Dansen börjar om


Dansen mycket snarlik Lilla Hamburgaren.