DEN TOPPEDE HÖNE

Danstyp
Ursprungsland Danmark
Musik Den toppede höne
Koreografi
Fattningar Ringfattning, enkel handfattning
Steg Hoppsteg
Utgångsställning En kavaljer och två damer i ring, ringfattning

Både dam och kavaljer börjar med vänster fot

 

 

Tur 1 Takt 1-8
Åtta hoppsteg medols

Takt 9-16
Åtta hoppsteg motsols

 

Tur 2 Takt 17-20
Damerna släpper varandras händer.
Högerdamen (från kavaljeren räknat): Fyra hoppsteg igenom den port som bildas av kavaljeren och vänsterdamen
Kavaljeren: Följer efter under porten på fyra hoppsteg och vrider samtidigt ett varv motsols
Vänsterdamen: Fyra hoppsteg nästan på stället

Takt 21-24
Vänsterdamen (från kavaljeren räknat): Fyra hoppsteg igenom den port som bildas av kavaljeren och högerdamen
Kavaljeren: Följer efter under porten på fyra hoppsteg och vrider samtidigt ett varv medsols
Högerdamen: Fyra hoppsteg nästan på stället

Takt 25-32
Upprepa takt 17-24

Dansen börjar om