DER NAGELSCHMIED

Danstyp Polka
Ursprungsland
Musik
Koreografi
Fattningar Ringfattning, enkel handfattning, "höfter fäst", valsfattning, enkel midjefattning
Steg "Korssteg", galoppsteg, sidsteg, gångsteg, klack- och tåsteg, polkasteg, snoasteg
Utgångsställning Parvis i sluten ring, ringfattningDel A
Ring
Takt 1-2
Korssteg åt vänster (vänster fot åt vänster, höger fot framför) + åt höger.

Takt 3-4
Tre galoppsteg och ett sidsteg åt vänster.

Takt 5-6
Tre steg mot mitten (börja med höger) + upphopp på höger fot.

Takt 7-8
Två steg bakåt (börja med vänster) + hopp på båda fötterna.

Takt 9-16
Som takt 1-8 fast med motsatt fot åt höger.

Del B
Snurren
Takt 17-18
Enkel handfattning, Två polkasteg i dansriktningen. Båda börjar med vänster.

Takt 19-20
Fyra gångsteg, kavaljer framåt i dansriktningen, dam två varv medsols under sammanhållna händer.

Takt 21-24
Som takt 17-20 fast dam snurrar endast ett och ett halvt varv.

Del C
Klack o tå- polka
Takt 25-26
Höfter fäst - partnern till höger. Klack och tå + polkasteg åt vänster. (Kavaljer mot mitten och dam utåt).

Takt 27-28
Klack och tå + polkasteg åt höger mot partnern.

Takt 29-30
Tre steg framåt till ny partner (kavaljer innanför) med början på vänster fot + ett upphopp på vänster fot.

Takt 31-32
Platsbyte på två steg medsols runt varandra + hopp på båda fötterna. Kavaljer vänd mot, damen i dansriktningen.

Takt 33-40
Som takt 25-32 fast kavaljer står nu utåt och dam inåt - tillbaka till egen partner (kavaljer går utanför).

Del D
Omdansning
Takt 41-44
Valsfattning, två varv medsols runt på fyra polkasteg.

Takt 45-46
Två varv medsols runt på fyra snoasteg.

Takt 47-48
Ett varv medsols runt på två polkasteg.

Takt 49-50
Tre steg framåt i dansriktningen med enkel midjefattning + upphopp på yttre foten (kavaljer vänster, dam höger)

Takt 51-52
Två steg baklänges + hopp på båda fötterna.

Takt 53-54
Tre fjärdedels varv från varandra på två steg med "höfter fäst" (kavaljer motsols, dam medsols) + hopp på båda fötterna.

Takt 55-56
Två steg mot varandra + hopp på båda fötterna.

Takt 57-72
Som takt 41-56 fast kavaljer vrider sig ett halvt varv motsols på sista hoppet upp i ring.


Dansen genomdansas två gånger.