DOMHERREN
(Schottis i tre turer från Viby i Närke)

Danstyp Schottis
Ursprungsland Sverige
Musik
Koreografi Britt och Börje Sköld, Östansjö, Viby folkdanslag
Fattningar Tumgrepp, dubbel handfattning, enkel handfattning
Steg Gångsteg, sidsteg, schottissteg, hoppsteg, dalsteg, sparksteg, klack- och tåsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, kavaljer med händerna i kors över bröstet, dam nyper i kjolenTur 1 Takt 1-16
Båda dansar fyra sidsteg i dansriktningen, mjuk markering på fjärde steget och sväng bakre benet i kors över som i dalsteg.
Fyra sidsteg tillbaka mot dansriktningen och kavaljer vänster dam höger ben över.
Tag höger tumgrepp och dansa ett schottissteg i dansriktningen och ett emot dansriktningen.
Med bibehållen fattning, armarna krökta, dansas snäv omdansning med fyra hoppsteg ett varv medsols. (Kavaljer ledig hand i sidan om utrymme finns).

Tur 2 Takt 17-24
Kavaljer med armarna i kors över bröstet går med fyra sidsteg motsols runt i parisersväng, markering och dalsteg som i tur 1.
Upprepas medsols.
Dam dansar samtidigt, nypande i kjolen, på liknande sätt medsols och motsols.

Paret tar dubbel handfattning och dansar ett schottissteg i dansriktningen och ett emot, med bibehållen fattning fyra sparksteg mot varandra, kavaljer börjar med vänster, dam med höger fot (räknat från den isatta foten) Släpp främre händerna och vrid upp i dansriktningen på det sista sparksteget.

Tur 3 Takt 25-32
Med enkel handfattning ett schottissteg framåt, klack och tå med innerfot, ett schottissteg, klack och tå med ytterfot (kavaljer ledig hand i sidan) Släpp handfattningen och dansa ett schottissteg i sidled från varandra, ett emot.
Kavaljer med armarna över bröstet, dam nyper i kjolen.
Därefter dansar dam i en liten båge medsols på fyra korta hoppsteg till bakomvarande kavaljer och vrider upp till utgångsställningen.


Dansen börjar om från tur 1, nu med ny partner