DOVRASJÖDALENS VALS

Danstyp Vals
Ursprungsland Sverige
Musik Dovrasjödalens vals av Britt och Börje Sköld, Östansjö, Närke.
Koreografi Britt och Börje Sköld, Östansjö Viby Folkdanslag.
Fattningar Ringfattning, dubbel handfattning, valsfattning.
Steg Valssteg.
Utgångsställning Parvis i sluten ring, hög ringfattning.Takt 1-4
Två valssteg in mot ringen, två valssteg tillbaka.

Takt 5-8
Vänd upp parvis mot varandra med dubbel handfattning, dansa två valssteg åt sidan inåt ringen, två valssteg tillbaka.

Takt 9-12
Släpp handfattningen och dansa höger axel förbi rygg om rygg och runt egen partner med fyra valssteg.

Takt 13-16
(Dansa kedja med hög sirlig fattning)
Börja kedjan höger i höger med egen, vänster i vänster med nästa, höger i höger med tredje, backa på fjärde valssteget.

Takt 17-24
Höj högerarmarna, vals emot - vals ifrån och dam motsols under kavaljers arm med två valssteg, kavaljer dansar samtidigt två steg, vid stegen sker en vridning medsols. Kavaljer har nu ryggen i dansriktningen (O. B. S. Endast damen dansar under armen). Vals emot - vals ifrån, under arm och tillbaka till plats.

Takt 25-30
Tag valsfattning, kavaljer väger bak med vänster (räkna 1 - 2 - 3) och dansar med början på höger fot fem valssteg medsols runt.

Takt 31-32
Kavaljer lyfter egen vänsterarm och damens höger. Dam dansar medsols runt i porten som bildas, med två valssteg.

Bilda ny ring och dansen från början.