DRÖMMEN OM ELIN

Danstyp Vals
Ursprungsland Sverige
Musik Drömmen om Elin
Koreografi Ulla och Tage Josefsson, Vessigebro 1997
Fattningar Dubbel handfattning, enkel handfattning
Steg Valssteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring. Dubbel handfattningTur 1 Valssteg åt vänster, åt höger, åt vänster, på stället.

Tur 2 På tre valssteg virar kavaljer in dam och dansar ett varv medsols, fortsätter tre valssteg dam virar in kavaljer och dansar ett varv medsols.

Tur 3 Kavaljer släpper vänster hand och dam dansar motsols ett varv under kavaljerens högra arm.
Både dam och kavaljer byter hand och dam dansar motsols under kavaljerens vänstra arm, varpå kavaljer dansar under sin egen arm.
Kavaljer är nu i ytterring.

Tur 4 Valssteg samma som tur 1.
Kavaljer virar in dam, dansar ett varv runt medsols.
Med bibehållen handfattning fortsätter dam medsols ett och ett halvt varv, till låsning bakom rygg.
Vänd åt andra hållet till låsning bakom rygg.
Kavaljer snor upp dam, släpper höger hand, varefter dam dansar under kavaljerens vänstra arm två gånger.
Kavaljer är nu i innerring.

Tur 5 Tur 1-4 upprepas.

Tur 6 Vanlig vals två varv medsols och två varv motsols.

Tur 7 Tur 1-4 upprepas.