DRONNINGEDANS

Danstyp Polka
Ursprungsland Danmark (Lolland)
Musik Polka
Koreografi
Fattningar
Steg Chassésteg (liknar närmast ett druffsteg), polkasteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, vända i dansriktningen
Kavaljeren fattar med sin högra hand damens högra hand över damens högra skuldra och med vänstra handen damens vänstra hand framför sig.
Kavaljer står något till vänster snett bakom damen.


    Takt 1-4
Paret dansar, med början på yttre foten, fyra chassé framåt
 
 

Takt 5-8
Kavaljer släpper damens vänstra hand och under det att kavaljer fortsätter att dansa fyra chassé framåt, vrider sig damen två varv runt medsols under de lyftade högra händerna med fyra polkasteg

Dansen fortsätter från början efter behag


Inskriven exakt som jag fått den mig tillsänd / TB