DRONNINGENS KADRILJ

Danstyp
Ursprungsland
Musik Lämplig polkavariant
Koreografi
Fattningar
Steg
Utgångsställning Premiärpar (huvudpar), Cekundpar (sidopar). Kavaljer håller reda på sin hemmaplats.

         


Huvudpar, platsbyte vis a vis på åtta steg
dambyte, vis a vis på åtta steg
Sidopar, platsbyte vis a vis på åtta steg
dambyte vis a vis på åtta steg
Hel ring, åtta gångsteg till hammaplats för kavaljeren
Kavaljer vänster handtur med dam i vänster hörn, med åtta steg runt i hörnet tillbaka till egen plats.
Kavaljer tar kryssfattning och drar med vänster sida inåt mitten, med sexton gångsteg i dansriktningen går paren hem till kavaljers plats.

Dansen upprepas tre gånger till så att kavaljeren är hemma igen, med egen dam.
Man slutar med bugning mot egen och sedan mot hörnpartnern.


Inskriven exakt som jag fått den mig tillsänd / TB