DUBBELHAMBO

 
Danstyp Hambo
Ursprungsland Sverige
Musik Kalles hambo - Durfåglarna, Nu slår vi! eller valfri hambo (minst 16 x 8 takter)
Koreografi Eivor Svensson och Kjell Forsberg, Växjö (juli/augusti 2006)
Fattningar Dubbel handfattning, enkel handfattning, hambofattning
Steg Dalsteg, valssteg, hambosteg
Utgångsställning Parvis mot varandra, dubbel handfattning
       
Del 1 Takt 1-8
Vända mot varandra, dubbel handfattning, två dalsteg, släpp händerna och snurra motsols förbi varandra, rygg om rygg, på två valssteg. (Damen är nu i innerring och kavaljeren i ytterring.)
Upprepas tillbaks …

Takt 9-16
Vanlig hambotur; dalsteg, tresteg, hamboomdansning

Takt 17-24
Vända mot varandra, dubbel handfattning, två dalsteg, byt plats på två valssteg, samtidigt som damen vänder medsols ett halvt varv under sin högra och kavaljers vänstra hand. (Damen är nu i innerring och kavaljeren i ytterring.)
Upprepas tillbaks …

Takt 25-32
Vanlig hambotur; dalsteg, tresteg, hamboomdansning
 

Del 2 Takt 33-40 (lika takt 1-8)
Vända mot varandra, dubbel handfattning, två dalsteg, släpp händerna och snurra motsols förbi varandra, rygg om rygg, på två valssteg. (Damen är nu i innerring och kavaljeren i ytterring.)
Upprepas tillbaks …

Takt 41-48
Enkel handfattning; fyra öppna vals (från och mot) framåt i dansriktningen
Tag hambofattning och dansa fyra aviga vals

Takt 49-64 (= 16 takter)
En "dubbeltur" hambo: dalsteg, tresteg, hamboomdansning 12 takter …

(Alternativt: Om man tycker sista turen är för "tuff", så kan man dansa två vanliga hamboturer, bara man då driver framåt i dansriktningen även på dalstegen, så man inte bromsar upp.)

Dansen börjar om …

 

Inskriven som jag fått den från koreograferna / TB

2006 09 26