E-18

Danstyp Polka
Ursprungsland Sverige
Musik Livlig polka t.ex. Rose-Maries "Hässelbysteppen"
Koreografi Siv Karlsson och Gunnar Persson, Karlstad
Fattningar Hög polskefattning
Steg Gångsteg, hurresteg, polkasteg
Utgångsställning Parvis i sluten ring, alla vända inåtTur 1 Takt 1-4
Alla går fyra steg inåt ringen.
Alla går fyra steg baklänges utåt igen.

Tur 2 Takt 5-8
Alla går fyra steg inåt i ringen, släpp nu händerna.
Kavaljer går fyra steg baklänges utåt igen, Dam vänder åt vänster
(mot dansriktningen) samtidigt som de klappar tre gånger.

Tur 3 Takt 9-16
Alla går åtta steg (kavaljer i dansriktningen, dam mot dansriktningen).
Vänd ett halvt varv och gå nu åtta steg åt motsatt håll fram till kavaljer
respektive dam bakom senaste danspartnern.

Tur 4 Takt 17-24
Sexton hurresteg runt med hög polskefattning.

Tur 5 Takt 25-32
Åtta polkasteg runt med hög polskefattning i dansriktningen.


Dansen upprepas