EDELWEISS

Danstyp Vals
Ursprungsland
Musik Edelweiss eller annan passande lugn vals
Koreografi
Fattningar Enkel handfattning, dubbel handfattning, valsfattning
Steg Valssteg, balancesteg, dalsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring. Enkel handfattning.


I hela dansen, ledig hand löst hängande utmed sidan.


Takt 1-4
Två valssteg i dansriktningen (från varandra, mot varandra), vänd mot varandra, byt handfattning samt dansa två valssteg bakåt i dansriktningen.

Takt 5-8
Två valssteg, ett varv runt var för sig, (kavaljer motsols, dam medsols). Enkel handfattning, två dalsteg i dansriktningen (från varandra, mot varandra).

Takt 9-16
Upprepa takt 1-8 (i takt 16, vänd upp mot varandra).

Takt 17-20
Dubbel handfattning, med förskjutning till höger, ett balancesteg mot varandra och ett balancesteg från varandra. Släpp kavaljers höger och dams vänster handfattning och byt plats på två valssteg, så att damen står i innerring vänd utåt, och kavaljeren i ytterring vänd inåt Damen dansar under bytet ett halvt varv medsols under kavaljerens vänstra arm.

Takt 21-24
Upprepa takt 17-20.

Takt 25-26
Med dubbel handfattning dansas ett balancesteg, kavaljeren börjar med vänster och damen höger fot, så att båda vänder ryggarna i dansriktningen, därefter ett balancesteg tillbaka, så att båda vänder ansiktet i dansriktningen.

Takt 27-28
Kavaljerens steg
Vänster fot åt sidan, höger fot bakom vänster, vänster fot åt sidan intill höger, höger fot framför vänster, vänster fot åt sidan, höger fot intill vänster.

Damens steg
Höger fot åt sidan, vänster fot framför höger, höger fot åt sidan intill vänster, vänster fot bakom höger, höger fot åt sidan, vänster fot intill höger.

Takt 29-30
Valsfattning, kavaljeren med ryggen inåt, damen med ryggen utåt i ringen. Ett balancesteg inåt ringens mitt (kavaljeren bakåt) samt ett balancesteg utåt ringen (kavaljeren framåt). Kavaljeren börjar med vänster fot bakåt och höger fot framåt. Damen börjar med höger fot framåt och vänster fot bakåt.

Takt 31-32
Valsfattning. Två valssteg runt, medsols.