EGGANS BUGG

Danstyp Schottis
Ursprungsland Sverige
Musik Modern
Koreografi Nils-Fredrik Ahlcrona, Malögadansarna
Fattningar Valsfattning, enkel handfattning, dubbel handfattning
Steg Fotombytessteg, gångsteg, bayousteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, valsfattning, båda vända i dansriktningenTakt 1-4
Fyra fotombytessteg i dansriktningen

Takt 5-6
Enkel handfattning med kavaljers vänster, dams höger
Dam: Fyra gångsteg, två varv runt medsols, i dansriktningen, under kavaljers vänstra arm
Kavaljer: Fyra gångsteg i dansriktningen (följer damen)

Takt 7-10
Dubbel handfattning, kavaljer med ryggen mot ringens mitt
Fyra bayousteg med början i dansriktningen

Takt 11-12
Ingen fattning
Dam: Fyra gångsteg ett varv medsols runt, i dansriktningen, till ny partner
Kavaljer: Fyra gångsteg i en halvcirkel motsols, inåt-bakåt, till ny partner (mot dansriktningen)

Takt 13-14
Krama den nya partnern (gunga samtidigt lite i takt)

Takt 15-18
Upprepa takt 11-14

Takt 19-20
Upprepa takt 11-12

Dansen börjar om


Dansen visades av Eva och Sven-Olof på dansutbytet i Karlstad 23/5 1992