EIKERRIL

 
Danstyp Ril, (Polka)
Ursprungsland Norge
Musik Ril (från Vestfossen, Eiker)
Koreografi Traditionell
Fattningar Ingen, arm i arm
Steg Sidsteg, fotombytessteg, gångsteg
Utgångsställning Sex par i dubbel ring, parvis front mot front. Kavaljer med ryggen mot ringens mitt, armarna i kors över bröstet. Dam håller ut kjolen med bägge händerna. (Se även kommentar nedan)
       
Tur 1 Sidsteg ett varv i innerring. Kedja.
(8 takter) Kavaljererna dansar med början på vänster fot fjorton (14) sidsteg motsols i innerringen ett varv tillbaka till egen dam, som står stilla.
Paret byter plats ett halvt varv medsols med tre appeller på sista takten
(8 takter) Turen upprepas av damerna, och kavaljererna till innerring.
(16 takter) Högerhands kedja, kavaljer mot- och dam medsols, sexton (16) fotombytessteg.
Vid andra mötet stannar paret och vänder sig inåt, kavaljeren framför och med ryggen mot damen. Tre appeller på takt 16.

 

Tur 2 Figurering.
(32 takter) Damerna håller i kjolen och står stilla. Varje kavaljer figurerar med fotombytessteg motsols runt varje dam i tur och ordning medsols med början med egen. Han dansar utåt på damens vänstra sida, sen åt höger bakom och fram på hennes högra sida. Han fortsätter framför damen till nästa där han upprepar figuréen. Figureringen skall vara glättig och humörfylld och han svänger fritt med armarna. Kavaljeren håller kontakt med damerna genom att vända sig något mot henne, men aldrig så mycket att han får ryggen in mot mitten.
Med sex damer använder kavaljererna fyra steg runt varje dam och ett steg till nästa dam. På takt 30 är han tillbaka till egen dam, men dansar lite förbi och vänder sig mot henne samt stannar med tre appeller.
(16 takter) Kedja som i Tur 1, men denna gången stannar damen i innerringen med ryggen mot kavaljeren.
(32 takter) Medan kavaljeren står stilla med armarna i kors över bröstet figurerar damerna på samma sätt som kavaljererna, men hon håller i kjolen med båda händerna.

 

Tur 3 Promenad.
(16 takter) Kavaljer och dam hälsar och han bjuder armen. Arm i arm promenerar paren i ring medsols fjorton (14) gångsteg. Stanna med appell, släpper fattningen, vänder, hälsar på nytt och kavaljeren bjuder damen sin vänstra arm och paren promenerar i ring motsols fjorton (14) gångsteg. Avslutas med appell och hälsning.

 

Kommentar Eikerril sägs kunna dansas på 7 eller 8 par. Sju par kan vara enklare, men blir snabbare och man får eventuellt slopa appeller och hälsningar.
När sju par dansar kedjan har man endast två takter kvar när man möts andra gången, och avslutet blir enklare. Figureringen måste gå snabbare, runt partnern på tre steg och ett fjärde till nästa. En fördel är att man då börjar figureringen med samma fot varje gång. Figurering med sju personer blir 28 takter, och det är då lämpligt att figurera runt egen ytterligare en gång - 31 takter, och en sista för att ställa upp för kedja.
Med åtta par blir det bråttom på slutet i kedjan, liksom i figureringen.

Dansen genomförs med gott humör och god kontakt mellan de dansande. Även de som står stilla bör svänga och agera.

Beskrivningen är en översättning från en norsk beskrivning och inskriven som jag fått den mig tillsänd / TB