ELEGANT SNOA PÅ MÅSVÄGEN

Danstyp Snoa
Ursprungsland Sverige
Musik Eleganten med Matz-Stefanz med Lailaz
Koreografi Alf Persson, Hamboringen 1998 02 20
Fattningar Dubbel, sluten fattning
Steg Fotombytessteg, snoasteg, gångsteg, sidsteg, galoppsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, sluten fattning, dam med ryggen i dansriktningen.Tur 1 Två fotombytessteg i dansriktningen, vänd så att kavaljer har ryggen i dansriktningen.
Två fotombytessteg i dansriktningen (kavaljer backar)
Omdansning, fyra snoasteg.
Kavaljer under egen vänsterarm på två gångsteg.
Dam under kavaljers vänsterarm på två gångsteg.
Sida - bakom - sida - intill, i dansriktningen.
Sida - bakom - sida - intill mot dansriktningen.
Omdansning, fyra snoasteg.
Kavaljer under egen vänsterarm på två gångsteg.
Dam under kavaljers vänsterarm på två gångsteg.

Upprepa tur 1 en gång.

Mellanstick Fyra gångsteg bakåt i egen ring, tre gångsteg framåt, komplimang på fjärde steget.

Upprepa Tur 1 två gånger.

Tur 2 Fyra steg bakåt till dam bakom.
Fyra galoppsteg.
Dam under kavaljers vänsterarm på två gångsteg.
Kavaljer under egen vänsterarm på två gångsteg.
Omdansning, fyra snoasteg.

Upprepa Tur 2 två gånger.

Mellanstick Fyra gångsteg bakåt i egen ring, tre gångsteg framåt, komplimang på fjärde steget.

Upprepa Tur 1 två gånger.

Sista mellansticket Två fotombytessteg framåt, fyra snoasteg runt, fyra gångsteg bakåt i egen ring, fyra gångsteg framåt, komplimang på det femte.