ELLA

Danstyp Polka (Pariserpolkavariant)
Ursprungsland
Musik Polka
Koreografi
Fattningar Valsfattning
Steg Polkasteg, gångsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, valsfattning, dam med ryggen i dansriktningen


Takt 1-4
Två gångsteg, ett polkasteg, två gångsteg, ett polkasteg i dansriktningen (damen backar, börjar på höger fot) Justera på de sista stegen (något åt höger) så att kavaljer och dam hamnar bredvid varandra (vänster axel mot vänster axel), fortfarande med valsfattning och dam med ryggen i dansriktningen.

Takt 5
Dam sätter bak höger fot, kavaljer sätter fram vänster fot och niger.

Takt 6-7
Ett polkasteg framåt (mot dansriktningen) för dam, med början på höger fot, sätt fram vänster fot och nig.
Ett polkasteg bakåt (mot dansriktningen) för kavaljer som sätter bak höger fot och niger.

Takt 8
Dam och kavaljer byter plats på ett polkasteg i dansriktningen (står nu vända i dansriktningen med valsfattning, kavaljer i innerring)

Takt 9-12
Parisersnurr från varandra, handklapp (kavaljer motsols, dam medsols)
Parisersnurr tillbaka igen (kavaljer medsols, dam motsols) och tag valsfattning.

Takt 13-16
Två gångsteg framåt i dansriktningen, sex snoasteg medsols runt.

Dansen börjar om