EN KVASTSKAFTSDANS

Danstyp Schottis
Ursprungsland Sverige
Musik "En kvastskaftsdans" av och med Lars Berghagen, från CD:n "till sommaren med dig."
Koreografi Eva Jacobsson, Linköping i juli 1999
Fattningar Enkel handfattning, schottisfattning, valsfattning, sluten fattning
Steg Sidsteg, gångsteg, fotombytessteg = schottissteg, snoasteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring vända mot varandra med sidan i dansriktningen, enkel handfattningTur 1 Takt 1-4
Två sidsteg framåt i dansriktningen, fyra gångsteg ett varv runt var för sig i en parisersväng

 

Tur 2
(En omgång Zick – Zack schottis)
Takt 5-7
Parvis med enkel handfattning dansas tre fotombytessteg i dansriktningen, släpp handfattningen

Takt 8-9
Byt sida på ett fotombytessteg (kavaljer utåt framför damen, damen inåt bakom kavaljer). Byt sida tillbaka till plats på ett fotombytessteg (kavaljer inåt bakom damen, damen utåt framför kavaljer)

Takt 10-11
Med enkel handfattning, två fotombytessteg i dansriktningen, släpp fattningen

Takt 12-13
Upprepa takt 8-9

Takt 14
Enkel handfattning, ett fotombytessteg i dansriktningen

Takt 15-20
Snoaomdansning, tolv snoasteg (sex varv)

 

Tur 3 Takt 21 – 28
Kedja fram till fjärde ny partner på fyra fotombytessteg (räkna egen partner som nr ett), damerna förflyttar sig mot dansriktningen, kavaljererna i dansriktningen (som en högerhandskedja men med hängande armar, utan att hålla i varandra).
Med valsfattning dansas fyra fotombytessteg två varv runt medsols med den nya partnern

Takt 29 - 36
Upprepa takt 21-28

 

Tur 4 Takt 37 – 40
En omgång vanlig schottis

 

Tur 5 Takt 41 – 44
Upprepa tur 1

 

Tur 6 Takt 45 – 60
Upprepa tur 2

 

Tur 7 Takt 61 – 76
Upprepa tur 3

 

Tur 8 Takt 77 – 84
Rygg om rygg (do si do) med partnern man dansat om med på åtta gångsteg, (dam mot dansriktningen och kavaljer i dansriktningen)
Rygg om rygg med ytterligare nästa partner på åtta gångsteg (dvs gå förbi den man gjorde rygg om rygg med första gången, dam fortfarande mot dansriktningen och kavaljer i dansriktningen, kavaljer på insidan in mot ringens mitt båda gångerna)

Takt 85 – 92
Med valsfattning dansas fyra fotombytessteg två varv runt medsols.
Med sluten fattning, placerade vid sidan om varandra dansas två fotombytessteg (damen på utsidan och backar, kavaljer på insidan i dansriktningen).
Paret vänder helt om utan att byta plats och gör två fotombytessteg till (damen nu vänd i dansriktningen och kavaljer backar)

 

Tur 9 Takt 93 – 96
En omgång vanlig schottis

Upprepa tur 5 - tur 9 rakt igenom ytterligare en gång

 

Avslutning Förläng snoaomdansningen, sista gången, i tur 9 och följ takten i musiken tills den tar slut

 

Ett hopplock av schottisdelar från olika danser. Kan andra så kan väl jag / Eva Jacobsson