ENGELSKA FRÅN STIGTOMTA

 

Danstyp
Ursprungsland
Musik
Koreografi
Fattningar
Steg Gångsteg, hurresteg
Utgångsställning Parvis i stor ring

 

Tur 1 Sexton steg åt vänster (mot dansriktningen), hand i hand

 

Tur 2 Parvis vända mot varandra, höger hand i höger
Gå i en kedja till nummer fyra där man markerar takten med tre stampningar samt dansar omdansning medsols med hurresteg till reprisens slut.
Upprepa kedjan och omdansningen

Dansen från början efter behag

 

Engelska från Stigtomta (Södermanland) beskriven av Henry Sjöberg i boken "Folkets danser"


 

VARIANT AV ENGELSKA FRÅN STIGTOMTA

 

 


*

Gå sexton steg på stor ring
Ta ihop fyra och fyra (kavaljererna följs alltid åt och damerna följs alltid åt)
Gå sexton steg medsols
Ta kedjan i denna två pars uppställning, kavaljer med damer och tvärtom
Kedjan: Gå till nummer fyra och gör tre markeringar och hurraomdansning
Upprepa kedjan en gång så att man kommer hem till egen dam igen

 

Gå sexton steg på småringar och gå sedan ut i en stor ring igen och fortsätt att gå sexton steg medsols på stor ring
Gör kedjan till nummer fyra och gör tre markeringar + hurraomdansning
Gör kedjan en gång till, damen medsols och kavaljeren motsols hela tiden
Gå sedan sexton steg medsols på stor ring och gå sedan ihop i småringar med de kavaljererna som dansade ihop i första turen och fortsätt att gå sexton steg medsols

Fortsätt från *

Denna variant av Engelska från Stigtomta dansas bl. a. i Katrineholm som en kul och lite annorlunda variant av dansen
Nedskriven som jag fått den förmedlad av Christina Åström, Katrineholm / TB