ENGELSKA FRÅN TORSÅS

 
Danstyp
Ursprungsland
Musik
Koreografi
Fattningar
Steg Gångsteg, engelska steg, svingsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring
       
Parvis promenad, åtta gångsteg i dansriktningen, kavaljer invändigt, dam utvändigt
Vänd mot varandra, promenad åtta gångsteg tillbaka, kavaljer invändigt, dam utvändigt
Åtta engelska steg vända mot varandra, kavaljer invändigt, dam utvändigt
Två steg över, kavaljer invändigt, dam utvändigt
Sex engelska steg mot varandra
Sexton sving

Dansen börjar om
 

Fritt nedtecknad som Kenneth Karlsson, Fliseryds Folkdansförening lärt mig dansen / Bernth Sjögren, Fliseryd