ENGELSKA FRÅN VAGNHÄRAD

 
Danstyp
Ursprungsland
Musik
Koreografi
Fattningar
Steg Gångsteg, hurrasteg, hoppsteg, schottissteg
Utgångsställning Parvis i sluten ring, ringfattning
       
1 Stor ring, med- och motsols (8 x 2 takter)
2 Dam nr 1 bjuder upp kavaljer nr 2, dansar om med hurrasteg i mitten av kadriljen (8 takter)
dam nr 2 bjuder upp kavaljer nr 3 ...
dam nr 3 bjuder upp kavaljer nr 4 ...
dam nr 4 bjuder upp kavaljer nr 1 ...
(efter 6 takter dansar varje par in på kavaljerens plats samtidigt som nästa dam gör sin uppbjudning) (totalt 8 x 4 takter)
3 När alla damer på så sätt förflyttat sig ett steg motsols för kavaljer nr 1 in sin nya dam, sedan kavaljer nr 2 sin nya dam o.s.v. (2 x 4 takter)
4 Damerna dansar om i mitten utåtvänd ring två varv, kavaljererna klapp på takt 1, hoppsteg runt damerna två varv, alla återgår till sina ursprungsplatser (8 takter)
5 Omdans, hurrasteg med egen (8 takter)
6 Se tur 2. Kavaljer nr 3 bjuder upp motstående dam: nr 1 ...
Kavaljer nr 1 bjuder upp dam nr 2 ...
Kavaljer nr 2 bjuder upp motstående dan: nr 4 ...
Kavaljer nr 4 bjuder upp dam nr 3 ... (8 x 4 takter)
7 Dam nr 1 för in sin nya kavaljer till mitten, dam nr 2 för in sin kavaljer o.s.v. (2 x 4 takter)
8 Kavaljererna dansar om i mitten, damerna klapp på takt 1, hoppsteg runt kavaljererna två varv, alla återgår till ursprungsplatserna
9 Omdans, hurrasteg med egen (8 takter)
10 Samtliga dansar nu schottis fyra omgångar, två varv
11 Kedja, börja höger i höger ett varv (hem till egen på egen plats)
12 Omdans med egen (8 takter)
Inskriven som jag fåt den mig tillsänd / TB