ENGELSK FAMILJEVALS

 

Danstyp Vals
Ursprungsland
Musik Vals
Koreografi
Fattningar Ringfattning, valsfattning
Steg Valssteg, sidsteg
Utgångsställning Parvis i sluten ring, ringfattning, alla vända mot ringens mitt


Både dam och kavaljer börjar på höger fot

Tur 1 Takt 1
Ett valssteg mot ringens mitt

Takt 2
Ett valssteg baklänges, utåt från ringens mitt

Takt 3
Kavaljer: Ett valssteg "på stället"
Dam: Ett valssteg förbi kavaljeren till höger (över till hans högra sida)

Takt 4-12
Upprepa takt 1-3 tre gånger

 


Tur 2

 

 

 


Med den fjärde dam/kavaljer dansas ...
Takt 13-14
Valsfattning (dam med ryggen i dansriktningen, kavaljer med ansiktet i dansriktningen)
Två sidsteg mot ringens mitt

Takt 15-16
Valsfattning (dam med ryggen i dansriktningen, kavaljer med ansiktet i dansriktningen)
Två sidsteg utåt från ringens mitt

Takt 17-20
Valsfattning, omdansning medsols, fyra valssteg (två varv)

Takt 21-28
Upprepa takt 13-20

Dansen börjar om

 

valsfattning.gif (14786 bytes)
      Valsfattning