ENSKEDE-FRÖJDENS VALS

Danstyp Vals
Ursprungsland Sverige
Musik
Koreografi Kjell Sandkvist, Enskede-Fröjdens Dansförening.
Fattningar Valsfattning, särskilt beskriven fattning nedan.
Steg Valssteg.
Utgångsställning Parvis i öppen ring, sida vid sida. Fattning, se nedan.

Kavaljeren lägger höger arm bakom damens rygg och placerar högra handflatan på damens högra höft.
Damen lägger (sirligt) sin högra handflata på kavaljers högra "handrygg".
Båda sträcker vänster arm framåt, elegant i midjehöjd, och kavaljer håller i damens hand.Tur 1
Inledningstur
Takt 1-4
Båda dansar fyra valssteg (med svikt) framåt.

Tur 2
Snurr under arm tur
Takt 5-8
Dam dansar ett varv runt medsols på två valssteg under kavaljers vänstra arm medan kavaljer följer framåt på två valssteg.
Damen fortsätter att hålla upp sin vänstra hand, men kavaljer byter till höger arm/hand och låter dam snurra ett varv till medsols på två valssteg under högra armen medan kavaljer följer med framåt på två valssteg.

Tur 3
Omdansning
Takt 9-12
Vanlig valsfattning och omdansning på fyra valssteg.

Tur 4
Fråndansning
Takt 13-16
Vända framåt släpps valsfattningen och man dansar utåt ifrån varandra (kavaljer motsols, dam medsols) två varv med två valssteg/varv. (Ögonkontakt efter första varvet).

Damen går upp vid kavaljers sida igen och dansen går om från början.Dansen är avsedd för ett jubileum inom Enskede-Fröjdens Dansförening. Dansen visades i TV's Café Norrköping 1992 03 20.
Glanshammar Dansgille dansade då.
Margareta Lindblad, Glanshammar Dansgille har tolkat dansen.